Bewonerscomité Heimolen

Zwerfvuil en drugsoverlast Oude Postbaan

mei 2021 Het aanpakken van zwerfvuil in de Oude Postbaan.

Even terugblikken.

In april 2018 is er een gesprek geweest tussen de gemeente en het bewonerscomité over het zwerfvuil in de Oude Postbaan. De suggestie werd toen geopperd om onder de beukenbomen paaltjes te plaatsen, zodat het parkeren van auto's zou worden tegengegaan. Ook kwam het idee naar voren om ter plekke afvalbakken te plaatsen. De gemeente zou een en ander bekijken.

Omdat terugkoppeling verder uitbleef heeft het bewonerscomité in juli 2019 het onderwerp opnieuw op de agenda gezet.

In augustus 2020 trokken enkele bewoners bij het bewonerscomité aan de bel en gaven aan dat het achterlaten van zwerfafval steeds verder toenam. Het bewonerscomité nam hierover opnieuw contact op met de gemeente. Het bewonerscomité stelde voor om vier afvalbakken in de Oude Postbaan te plaatsen, twee afvalbakken op de plaats onder de beukenbomen en één afvalbak ieder op de twee open grasveldjes in het verlengde van de plaats van de beukenbomen. In september 2020 reageerde de gemeente met de mededeling dat het plaatsen van afvalbakken puur op basis van de plaatsingscriteria daar niet logisch is. Verder staan afvalbakken daar ter plaatsen uit het zicht, waardoor er geen sociale controle is. De gemeente vroeg zich af of mensen die daar verbleven wel bereid zouden zijn om van een afvalbak gebruik te maken. "Vaak draaien ze een raampje van de auto open, gooien het afval weg en rijden verder". Het bewonerscomité reageerde hierop dat het bewonerscomité mee wilde blijven denken om het probleem op te lossen en stelde vervolgens voor om terplekke een zitbankje te plaatsen, toch paaltjes te plaatsen om het parkeren te verhinderen, een parkeerverbod in te stellen aan beide kanten langs de asfaltweg van de Oude Postbaan en zelf voor vuilnisbakken te zorgen die voldoen aan de criteria van de gemeente.

Er kwam schot in de zaak.

Begin maart 2021 is een ambtenaar van de gemeente samen met het bewonerscomité ter plekke gaan kijken om te kunnen inschatten wat het probleem van het zwerfvuil nu was. In gezamenlijk overleg is toen besloten dat de gemeente voornemens was om twee maatregelen verder uit te werken.

1. Een parkeerverbod aan beide kanten van het gehele geasfalteerde gedeelte van de Oude Postbaan.

2. Het plaatsen van boomstammen op drie plaatsen in de berm van de Oude Postbaan, zodat het parkeren daar bemoeilijkt zou worden..

Het bewonerscomité is van mening dat beide maatregelen elkaar kunnen versterken. De boomstammen bemoeilijken het parkeren aldaar en door een parkeerverbod kan er gehandhaafd worden. De ambtenaar van de gemeente had nog zo zijn twijfels, maar was bereid mee te werken om beide maatregelen uit te voeren.

Op dit moment is het parkeerverbod gerealiseerd en zijn de boomstammen op twee van de drie plaatsen in de berm gelegd. Er rest nog één open plek waar het leggen van boomstammen gerealiseerd moet worden.