Bewonerscomité Heimolen

januari 2019 Voortgang 380kV.

In oktober 2018 heeft Tennet voor alle betrokkenen een tweede werkatelier georganiseerd met als onderwerp: 'Het verder uitwerken van de ondergrondse verkabeling bij de gemeente Woensdrecht en Bergen op Zoom'. Het bewonerscomité en andere direct betrokken bewoners waren hierbij aanwezig. De bijeenkomst vond plaats op Heimolen. Er zijn voor de ondergrondse verkabeling nog twee varianten overgebleven:

Variant 1: de ondergrondse verkabeling in de buisleidingenstraat. Een recent onderzoek naar deze mogelijkheid wijst uit dat een ligging van de kabels in de buisleidingenstraat haalbaar wordt geacht. Deze variant scoort goed op techniek, natuur, landschap en leefomgeving. In het werkatelier bleek een duidelijke voorkeur voor deze variant. Variant 2: een ondergrondse westelijke variant niet in de buisleidingenstraat.

Ten aanzien van het noordelijke opstijgpunt (nabij Heimolen) zijn er nu twee locaties verder uitgewerkt. Locatie A, direct oostelijk van de A4 bij Heimolen en locatie B, direct nabij de Huijbergsebaan. In het werkatelier bleek een duidelijke voorkeur voor locatie B (het opstijgpunt nabij de Huijbergsebaan), omdat deze locatie veel beter scoort op het gebied van landschap en leefomgeving met daarbij in aanmerking genomen dat dit opstijgpunt een klein effect heeft op natuur en dat de kosten hoger zijn door de langere ondergrondse verkabeling tot aan de Huijbergsebaan.

Tennet gaat nu vervolgens een integrale effectenanalyse opstellen voor bovengenoemde varianten (eind 2018). Begin 2019 wordt er door de gezamenlijke overheden een advies uitgebracht aan de minister. Vervolgens maakt de minister een keuze.