Bewonerscomité Heimolen

maart 2020 Vervolg besluit minister tracé 380kV

Op 28 februari 2020 heeft de minister van EZK ingestemd met het voorstel om de ondergrondse aanleg van de 380kV-verbinding in de buisleidingenstraat bij Bergen op Zoom te verlengen en hier een extra stuk te verkabelen. Dit besluit heeft tot gevolg dat de nieuw aan te leggen 380kV-verbinding bij Bergen op Zoom ondergronds blijft tot voorbij de bossen van landgoed Zoomland. Ook de bestaande 150 kV verbinding gaat ondergronds. Hierdoor verdwijnen de bestaande masten uit de leefomgeving van Bergen op Zoom.