Bewonerscomité Heimolen

maart 2017

Op 16-03-2017 is er een informatief gesprek tussen het bewonerscomité en wethouder Coppens van Bergen op Zoom. Het bewonerscomité maakt in dit overleg nogmaals haar standpunt t.a.v. een voorkeurstracé aan de wethouder kenbaar.  In dit gesprek wordt verder duidelijk dat rond 31 maart a.s. de MER rapportage verwacht wordt, met daarin m.b.t. de tracés het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). De wethouder geeft aan dat er t.a.v. een voorkeurtracé nog geen advies is van het college. Het college wacht eerst de MER-rapportage af. De gemeente streeft er naar om met de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Roosendaal tot een gezamenlijk standpunt/advies te komen. De samenwerkende overheden (betrokken gemeenten en provincies) geven in een schrijven van 16 maart jl. aan te proberen om voor 1 juni a.s. te komen tot een zo breed mogelijk gedragen advies aan de betrokken ministers.

Op uitnodiging van de provincie neemt het bewonerscomité op 24 maart a.s. in het provinciehuis in Den Bosch deel aan een rondetafelgesprek over het onderwerp 380kV. Het bewonerscomité maakt hier haar standpunt m.b.t het voorkeurtracé duidelijk en licht dit toe.