Bewonerscomité Heimolen

april 2016 Hotel en benzinestation nabij Bergen op Zoom noord.

B&W van de gemeente Bergen op Zoom heeft het Voorontwerp Bestemmingsplan 'Buitengebied Oost' in procedure gebracht. Met ingang van 21 maart 2016  ligt dit voorontwerp voor eenieder gedurende zes weken ter inzage op het stadskantoor. Op pagina 32 t/m 36 van het voorontwerp wordt gesproken over 'Projecten in het buitengebied Oost'. Een van deze projecten is de ontwikkeling van Landschapspark Bergsche Heide. In het deelgebied West van dit project, nabij de op- en afritten van de A4 Bergen op Zoom noord, wordt melding gemaakt van de realisatie van een hotel en een Blue-line Corridor tankstation: een station met wasstraat, pick up point, reclamemast, en blue corridor multifuel tanksstations (TankEasy, TruckEasy). De concrete uitwerkingen zijn nog niet zover gevorderd dat deze al in het Voorontwerp Bestemmingsplan verankerd zijn. Afhankelijk van de verdere voortgang wordt het project al dan niet in het bestemmingsplan opgenomen of via een aparte bestemmingsplanprocedure geregeld.