Bewonerscomité Heimolen

2013

De uitbreiding van de komgrens van de bebouwde kom Heimolen is toch niet helemaal van de baan.
Aanvankelijk was de gemeente van plan om, met betrekking tot de Wegenlegger, de komgrens Heimolen in oostelijke richting uit te breiden tot de Huijbergsebaan. Een mogelijk gevolg hiervan zou zijn dat ook dit gedeelte van de Heimolen 30 km - zone zou worden. De gemeente heeft in april 2013 aan het bewonerscomité kenbaar gemaakt dat de procedure omtrent het vaststellen van de Wegenlegger niet wordt voortgezet en dat dit oorspronkelijke plan van de baan is.
In het nieuwe concept Verkeersplan, gepresenteerd in juni 2013, komt dit plan opnieuw tevoorschijn.