Bewonerscomité Heimolen

23 maart 2014

Op 23 maart 2014 maakt het college van B&W van Bergen op Zoom in de Bergen op Zoomse Bode o.a. bekend de huidige bebouwde komgrens van Heimolen fysiek aan te passen.

Bergen op Zoomse Bode van 23 maart 2014: