Bewonerscomité Heimolen

februari 2017

Op 13 februari jl. vindt er een gesprek plaats tussen het bewonerscomité en Groen Links. Onderwerp van gesprek is de verkeershinder op Heimolen, met name de hinder van het doorgaande landbouwverkeer. Hinder door geluidsoverlast (lawaai) en veiligheid. Te grote landbouwvoertuigen passeren met te hoge snelheid de doorgaande weg van Heimolen.

De opbrengst van dit gesprek is een tweeledig advies:  1. Organiseer een gesprek met ZLTO afdeling Bergen op Zoom/Woensdrecht. Onderwerp van dit gesprek: het rijgedrag (te hard rijden, remmen en  optrekken) van bestuurders van landbouwvoertuigen die Heimolen passeren. 2. Nodig Veilig Verkeer Nederland uit voor een informatief gesprek over de verkeershinder op Heimolen. Dit om te bekijken of er eventuele oplossingen zijn, mede vanuit de praktijk elders.

Ook kwam ter sprake dat er op de Huijbergsebaan veel te hard gereden wordt. Bewoners hebben de indruk dat de maximale snelheid van 60 km per uur ruimschoots wordt overschreden. Geopperd wordt dat een rotonde op de kruising Huijbergsebaan/Heimolen uitkomst zou kunnen bieden om de rijsnelheid af te remmen. Gezien de kosten lijkt dit vooralsnog toekomstmuziek.