Bewonerscomité Heimolen

maart 2017

In deze periode neemt het bewonerscomité contact op met ZLTO, afdeling Bergen op Zoom/Woensdrecht. Afgesproken wordt dat er op termijn een gesprek wordt georganiseerd met ZLTO om de problemen m.b.t. verkeershinder te bespreken. 

Op 31 maart jl. vindt er ter plaatse op Heimolen een gesprek plaats tussen het bewonerscomité en een consulent van Veilig Verkeer Nederland. De concrete vraag aan VVN is: "Ziet VVN mogelijke oplossingen m.b.t. de verkeershinder op Heimolen en m.b.t. het met te hoge snelheid rijden van het gemotoriseerde verkeer op de Huijbergsebaan?"

Tijdens het gesprek aanhoort de verkeersconsulent van VVN de problemen die er m.b.t. verkeershinder zijn en neemt kennis van de situatie ter plaatse. De verkeersconsulent geeft aan dat een goede inrichting van de weg als 30km-zone van groot belang is. Wat de consulent erg opvalt is dat je aan de westkant van Heimolen op een heel brede weg de 30km-zone nadert. Die brede weg nodigt uit tot hard rijden. Op deze brede weg is er nauwelijks sprake van een duidelijke relatie met wat er komen gaat, nl. een 30km-zone. Ook neemt de verkeersconsulent ter plaatse kennis van de situatie op de Huijbergsebaan. De consulent merkt op dat ook hier de inrichting van de weg een belangrijke rol speelt. De weg nodigt qua inrichting uit om harder te rijden dan 60km per uur.

Afgesproken wordt dat VVN, na eerst een gesprek met de gemeente, een adviesdocument zal opstellen. Dit rapport wordt aan het bewonerscomité toegestuurd.