Bewonerscomité Heimolen

november 2017. Het rapport van VVN.

Eind maart jl. heeft een verkeersconsulent van Veilig Verkeer Nederland een bezoek gebracht aan Heimolen en ook de verkeerssituatie op de Huijbergsebaan is door de consulent bekeken. De verkeershinder en onveiligheid op Heimolen wordt met name veroorzaakt door het doorgaande landbouwverkeer. In de oogsttijd (juli t/m oktober) is de verkeershinder en de verkeersonveiligheid het hoogst. De steeds groter en zwaarder wordende landbouwvoertuigen leveren vooral voor fietsers en voetgangers gevaar op en het remmen en optrekken bij de drempels veroorzaakt voor omwonenden veel lawaai. Verder houden automobilisten zich niet aan de maximum snelheid. Ook op de Huijbergsebaan wordt te snel gereden.

In juli heeft Veilig Verkeer Nederland een rapport uitgebracht met daarin een onafhankelijk en onpartijdig advies ten aanzien van de problemen zoals hierboven beschreven. Download en lees het rapport van Veilig Verkeer Nederland hier.

Het bewonerscomité heeft in augustus 2017 een gesprek gehad met ZLTO afdeling Bergen op Zoom. Het doel van dit gesprek was het tonen, opbrengen en uitspreken van wederzijds begrip m.b.t. de verkeershinder met name veroorzaakt door het doorgaande landbouwverkeer en het bieden van eventuele oplossingen. ZLTO heeft tijdens dit gesprek aangegeven begrip te hebben voor de verkeershinder die landbouwvoertuigen op Heimolen veroorzaken. Het bewonerscomité heeft in het gesprek begrip getoond voor het feit dat agrariërs gebruik maken van de weg door Heimolen en aangegeven dat het geenszins de bedoeling is om agrariërs uit Heimolen te weren. Ten aanzien van het uitgebrachte rapport van Veilig Verkeer Nederland zal ZLTO veranderingen aan de inrichting van de weg steunen indien hier een goed ontwerp aan ten grondslag ligt. ZLTO is voorstander van het verwijderen van de huidige drempels omdat volgens ZLTO dit zeer ten goede komt aan het verminderen van geluidsoverlast voor omwonenden.

In oktober jl. heeft het bewonerscomité het rapport van Veilig Verkeer Nederland opgestuurd naar de gemeente Bergen op Zoom. Daarbij heeft het bewonerscomité een gesprek aangevraagd met de desbetreffende wethouder. Op dit moment is een gesprek in voorbereiding.