Bewonerscomité Heimolen

maart 2020 Voortgang maatregelen verkeershinder Heimolen.

Kort overzicht voortgang maart 2019 - maart 2020.

In februari 2019 heeft het bewonerscomité tijdens een gesprek met de wethouder het document 'Maatregelen om verkeershinder terug te dringen' aangeboden (zie artikel hieronder). Op 23 maart 2019 reageerde de gemeente op de voorgestelde maatregelen in dit document. De gemeente wilde de volgende op de korte termijnmaatregelen uitvoeren: - bebouwde komborden terug plaatsen naast versmalling, - plaatsen van een smiley (tijdelijk) op lichtmast, - een afbeelding 30 km symbool aanbrengen op het wegdek ter hoogte van huisnummer 28 en op het wegdek aan de oostkant bij de inrit Heimolen nabij de Huijbergsebaan. Genoemde maatregelen in het document op de langere termijn wil de gemeente bekijken als het asfalt vernieuwd moet worden. De gemeente gaf aan dat het asfalt nog 15 jaar meekan.

Het bewonerscomité heeft de gemeente eind maart 2019 bericht hier niet mee akkoord te gaan. Het bewonerscomité vindt dat deze maatregelen alleen effect kunnen hebben in samenhang met andere in het document genoemde maatregelen. Het bewonerscomité heeft hierbij gelijktijdig opnieuw een gesprek met de wethouder aangevraagd. De wethouder hield de boot af en vond een vervolggesprek geen meerwaarde hebben.

Het bewonerscomité heeft in de loop van 2019 de in het document 'Maatregelen om verkeershinder terug te dringen' genoemde alternatieve route voor het doorgaand landbouwverkeer verder laten uitwerken. Er zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met grondeigenaren, medewerkers van de buisleidingstraat en met Tennet.

In november 2019 heeft het bewonerscomité een informatief gesprek gehad met enkele raadsleden. Vervolgens, om de impasse met de gemeente te doorbreken, heeft het bewonerscomité in december 2019 opnieuw een vervolggesprek aangevraagd met de gemeente. Nadat er geen reactie kwam heeft het bewonerscomité een brief met ingebrekestelling aan de wethouder gestuurd. Dit alles heeft er toe geleid dat de gemeente in maart 2020 opnieuw contact heeft opgenomen met het bewonerscomité voor een vervolggesprek. Gezien de situatie die is ontstaan m.b.t het coronavirus zal dit gesprek plaatsvinden als de situatie dit weer toelaat.