Bewonerscomité Heimolen

november 2020 Bewoners geven hun mening over de verkeershinder op Heimolen.

In oktober jl. reageerde twee derde deel van alle bewoners van Heimolen en Bremstraat op een oproep van het bewonerscomité om hun bevindingen kenbaar te maken over de verkeershinder die zij ondervinden op Heimolen. De bewoners van Heimolen geven aan vooral last te hebben van het doorgaand landbouwverkeer en doorgaand vrachtverkeer. Ook het doorgaand autoverkeer, groepen motorijders en te hard rijdende groepen wielrenners geven overlast. Overlast door het rijden met te hoge snelheid, het veroorzaken van geluidshinder (in de zomermaanden vooral ook 's avonds laat, in de nacht en 's morgens vroeg), het veroorzaken van trillingen waardoor scheuren in muren ontstaan, luchtvervuiling en het gebruik van de weg door Heimolen als sluiproute. Bewoners geven aan dat de veiligheid van voetgangers en fietsers niet gewaarborgd is. Ook wordt de slechte staat van het wegdek genoemd. Het bewonerscomité heeft alle reacties gebundeld. Op 2 november jl. heeft de voorzitter van het bewonerscomité deze reacties aan wethouder Patrick van der Velden aangeboden. Gelet op alle covid-19 maatregelen heeft het college besloten in deze periode geen fysieke bijeenkomsten bij te wonen. Het overleg met de wethouder werd op verzoek van het college uitgesteld. Half november wordt er een nieuwe datum afgesproken voor een overleg op kort termijn met het bewonerscomité en wethouder Patrick van der Velden.