Bewonerscomité Heimolen

januari 2021 Voortgang maatregelen verkeershinder Heimolen

Op donderdag 10 december jl. is er vanuit de gemeente een mogelijkheid gevonden om met in achtneming van alle regelgeving rondom Covid-19 een fysiek gesprek te organiseren met wethouder Patrick van der Velden, een ambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom en een kleine delegatie van het bewonerscomité. Het gesprek verliep in een goede en open sfeer. Het bewonerscomité stelde via een videopresentatie een aantal maatregelen aan de orde om op kort termijn de verkeershinder terug te dringen. In januari 2021 komt de gemeente met een reactie op de voorgestelde maatregelen. Een voorgestelde maatregel op langer termijn is een alternatieve route voor doorgaand landbouwverkeer. Deze alternatieve route voor doorgaand landbouwverkeer werd zowel door de wethouder als door de aanwezige ambtenaar gezien als een uiteindelijk definitieve oplossing van het probleem van verkeershinder op Heimolen. In het eerste kwartaal van 2021 staat hierover als eerste aanzet een gesprek gepland.

Alle voorgestelde maatregelen staan uitgewerkt in het document "Maatregelen om verkeershinder terug te dringen", versie 5. Bekijk het document door hier te klikken op: "Maatregelen om verkeershinder terug te dringen". Lees het document eens rustig door zodat u op de hoogte bent van de maatregelen die het bewonerscomité aan de gemeente heeft voorgesteld. Indien u dit wenst kunt u via de website (button boven in deze pagina) of via email reageren.