Bewonerscomité Heimolen

8 augustus 2012

Op 8 augustus 2012 heeft het bewonerscomité bij de gemeente een klacht ingediend betreffende verkeershinder veroorzaakt door doorgaande verkeerstransporten in het woongebied Heimolen.

                  ‘Doorgaand vracht - en landbouwverkeer, geen bestemmingsverkeer, veroorzaakt door te veel verkeersbewegingen onevenredig en onacceptabel veel geluidsoverlast. Al zeer vroeg in de ochtend wordt de nachtrust verstoord.  Het vrachtverkeer en het zeer zware doorgaande landbouwverkeer(waarvan men zich af kan vragen of het voldoet aan de wegenverkeerswet) is met name voor bewoners rond de drempels een beproeving. De smalle weg zonder trottoir en fietspad zorgt ervoor dat passanten regelmatig de berm in moeten.  - /- De Heimolen is bebouwde kom met een 30km zone. Er wordt door velen te hard gereden. Het bewonerscomité vraagt u daarom ook om handhavend op te treden’.  Einde citaat.

Na aanleiding van deze klacht zegt de gemeente  toe om in december 2012 en in de oogsttijd in de maanden augustus en september 2013 verkeerstellingen te gaan verrichten in het woongebied van Heimolen.