Bewonerscomité Heimolen

8 september 2014

Op 8 september 2014 stuurden een vijftal bewoners van Heimolen een klacht naar de gemeente betreffende verkeershinder en veiligheid. Het bewonerscomité ontving een afschrift van dit bericht. De klacht betreft vooral het doorgaande werkverkeer zoals het steeds groter, zwaarder, luxer wordende  doorgaande landbouwverkeer, waardoor ook de geluidsoverlast enorm is toegenomen. Het remmen voor de drempels  veroorzaakt mede de geluidsoverlast.