Bewonerscomité Heimolen

17 november 2014

Op 17 november 2014 kwamen n.a.v. de klacht van 8 september een tweetal ambtenaren van  de gemeente naar Heimolen om in het bijzijn van enkele bewoners en leden van het bewonerscomité de situatie ter plaatse te bekijken.  Het verwijderen of verplaatsen van de drempels wordt niet als een reële optie gezien. Wellicht dat een oplossing  ligt in het verminderen van de snelheid van de voertuigen.  Een verdere belijning van de weg zou een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van die snelheid.  Ook het (bij wijze van proef )tijdelijk plaatsen van  ‘smilies’  zou tot een oplossing kunnen bijdragen. De gemeente zegt toe de ‘smilies’ in 2015 bij wijze van proef  tijdelijk te plaatsen  en verder qua belijning een en ander op het stadkantoor te gaan uitwerken.  Nader bericht van de gemeente aan de brievenschrijver en i.a.a. het bewonerscomité volgt.