Bewonerscomité Heimolen

november 2015. Meer veiligheid door spiegel en voorrangsborden

Het bewonerscomité heeft van bewoners op Heimolen een tweetal verzoeken gekregen met als doel de verkeersveiligheid op Heimolen te vergroten.

Het eerste verzoek betreft het plaatsen van een spiegel op de kruising Bremstraat/Heimolen. Dit om beter zicht te krijgen op het naderende verkeer op Heimolen als men uit de Bremstraat komt rijden. Het bewonerscomité heeft dit verzoek met de gemeente besproken. De gemeente heeft het verzoek afgewezen mede om veiligheidsreden. De gemeente meent dat een spiegel op deze kruising de veiligheid niet ten goede komt. Nu zijn verkeersdeelnemers die uit de Bremstraat komen heel voorzichtig bij het naderen van de kruising. Een spiegel verhoogt de kans op het nemen van voorrang als men vanuit de Bremstraat komt en zal zo de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden.

Het tweede verzoek betreft het plaatsen van voorrangsborden bij de versmalling aan de westkant bij de komgrens van Heimolen. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over wie er voorrang heeft bij het gelijktijdig naderen van deze versmalling. Nu ontstaat er twijfel als men gelijktijdig de versmalling nadert. Het bewonerscomité heeft ook dit verzoek met de gemeente besproken. Het verzoek is ook mede om veiligheidsreden door de gemeente afgewezen. De gemeente meent dat het plaatsen van voorrangsborden niet zal bijdragen aan de verkeersveiligheid omdat de snelheid eerder toe dan af zal nemen.