Bewonerscomité Heimolen

Juni 2013

Op 21 juni 2013 heeft de gemeente in een bericht aan het bewonerscomité uitsluitsel gegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van herstel van de wegen en onderhoud.
Kort samengevat komt het hier op neer:
Voor verharding van de wegen (een vurige wens van de bewoners als structurele oplossing) is geen geld beschikbaar. Daarbij komt dat het bestemmingsplan geen verharding van deze wegen in het buitengebied toestaat.
Voor fundatie, het leggen van graskeien als ondergrond, is evenmin geld beschikbaar. De kosten komen op € 30,- per m2. Dit is voor de gemeente geen haalbare zaak.
Het doortrekken van het asfaltfietspad zoals aansluitend op het grondgebied van Woensdrecht is ook geen optie vanwege de kosten. Het woensdrechts fietspad is aangelegd met subsidiegeld.
Het afsluiten van Zandven en of Zuidgeest is ook geen optie omdat plaatselijke agrariërs dan belemmerd worden in hun bedrijfsuitvoering. Bovendien moet volgens de verkeersdeskundige van de gemeente het bos voor iedereen toegankelijk blijven.
Door storten van puin en aanwalsen is er door de gemeente een nieuwe poging ondernomen om de weg te verbeteren. Zandven is al onderhanden genomen. Zuidgeest komt nog aan de beurt. De gemeente vindt het resultaat goed tot zeer goed. Het is nu zaak om de zandweg in goede staat van onderhoud te houden.
De gemeente wil blijven zoeken naar optimale/economische onderhoudsmogelijkheden.