Bewonerscomité Heimolen

november 2016 Voorstellen en onderhoud.

Voorstellen. Bewoners van Zandven en ook Huijbergsebaan hebben in september jl. contact opgenomen met het bewonerscomité en een aantal voorstellen gedaan. Het bewonerscomité heeft de voorstellen in de laatst gehouden vergadering besproken. Vervolgens heeft het bewonerscomité de voorstellen voorgelegd aan de gemeente.

Te hard rijden op het verharde gedeelte van Zandven en op de Huijbergsebaan. Bewoners van Zandven vinden dat er op het verharde gedeelte van Zandven te hard wordt gereden en stellen voor om op dit gedeelte een 30km-zone in te stellen. De gemeente stelt dat wet- en regelgeving aangeven dat een 30km-zone alleen kan in een bebouwde kom. Dit is voor Zandven niet van toepassing. Zandven ligt in het buitengebied  waar maximum snelheden als 60 en 80 km mogelijk zijn. Bewoners van de Huijbergsebaan vinden dat weinig automobilisten zich op de Huijbergsebaan houden aan de maximum snelheid van 60km per uur en veel harder rijden, waardoor de kruising Huijbergsebaan/Heimolen een gevaarlijke kruising is, zowel voor automobilisten als fietsers en voetgangers. Bewoners vragen hier aandacht voor. Het bewonerscomité heeft ook hierover contact opgenomen met de gemeente en daarbij aan de gemeente voorgesteld om op termijn op de kruising Huijbergsebaan/Heimolen een rotonde aan te leggen. Een rotonde haalt de snelheid eruit en zal de veiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers verhogen. De gemeente heeft toegezegd om allereerst op de Huijbergsebaan op kort termijn een snelheidsmeting te gaan verrichten.

Het informatiebord op de hoek Huijbergsebaan/Zandven belemmert vanuit Zandven het uitzicht naar links. Op de Huijbergsebaan staan in de berm op de hoek Huijbergsebaan/Zandven twee bruine informatieborden boven elkaar, die vanuit Zandven het uitzicht naar links hinderen. Bewoners van Zandven stellen voor om de borden te verplaatsen, zodat het uitzicht naar links beter wordt. De gemeente heeft toegezegd ter plaatse te gaan kijken en indien mogelijk de borden te verplaatsen.

Onderhoud van de onverharde wegen van Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan. Op de weg van Zandven richting kaasboerderij heeft de gemeente dit jaar bij wijze van proef het wegdek voorzien van 'nieuw materiaal'. De gemeente vindt dat het resultaat bevredigend is. Recent heeft de gemeente op een andere plaats in het buitengebied van Bergen op Zoom ook een soort gelijke proef uitgevoerd. De gemeente is nu voornemens om het wegdek van de wegen Zandven en Zuidgeest ook te voorzien van dit 'nieuwe materiaal'. Op dit moment loopt er eerst nog een onderzoek naar een afdoende afwatering voor Zandven en Zuidgeest. Hierbij wordt ook de grensloot langs Zuidgeest betrokken. De Nieuwebaan wordt in het reguliere onderhoud meegenomen.