Bewonerscomité Heimolen

30 november 2016 Voortgang onderhoud wegen Zandven en Zuidgeest

Gedurende reeds enkele weken wordt er onderhoud uitgevoerd aan de wegen Zandven en Zuidgeest. In het contact met de gemeente en het bewonerscomité heeft de gemeente aangegeven, dat op een aantal, plaatsen grondboringen worden verricht om de afwatering door de bodem heen te versnellen. Hierbij wordt door afsluitbare lagen in de ondergrond heen geboord. Volgende maand (december) wil de gemeente in betere en drogere weersomstandigheden op Zandven en Zuidgeest eerst gaten gaan uitvullen, de puinbaan profileren en de bermen waar mogelijk verlagen. Ook wordt er dan een machine ingezet om de bermsloot te verbeteren. Het profiel van de rijbaan wordt zodanig van de woningen afgelegd dat de infiltratieboringen en de bermsloten voor een zo optimaal mogelijke afwatering kunnen zorgen.