Bewonerscomité Heimolen

maart 2017

De wegen Zandven, Zuidgeest en Nieuwebaan zijn in opdracht van de gemeente de afgelopen periode grondig aangepakt. Er is met hypermodern materiaal door aannemer AHVrij hard gewerkt. De wegen zijn keurig opgeknapt en liggen mooi bol. Sloten zijn waar mogelijk uitgebaggerd en er zijn grondboringen verricht om de afwatering door de bodem te versnellen door de afsluitbare lagen van de bodem heen. Er is een laag nieuw granulaat aangebracht. Deze laag is doorgefreesd om binding te krijgen met het aanwezige granulaat. Het bewonerscomité hoopt dat deze grondige aanpak er toe zal bijdragen dat het profiel van genoemde wegen in de toekomst in goede conditie zal blijven.