Bewonerscomité Heimolen

januari 2021 Plan voor zonnepark Zuidgeest nabij Heimolen.

In de krant (BN-deStem) van donderdag 24 december 2020 stond een artikel met de kop: "Ruim baan voor zonneparken". Zonneparken op het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom, waar vooral plek voor is in het noordelijk gedeelte van de gemeente en ten oosten van de A4. In het artikel staat dat een dergelijk initiatief speelt in de omgeving Heimolen. "Wie hier achter zit en hoe concreet dit is, is niet bekend", aldus het artikel.

Het bewonerscomité is in het najaar van 2019 door Solar Provider Group (SPG), een projectontwikkelaar van zonneparken, geïnformeerd over het initiatief om op de voormalige stortplaats aan de Zuidgeest een zonnepark aan te leggen. Het perceel bevindt zich achter het terrein van TNO en wordt momenteel gebruikt voor landbouwdoeleinden. Het beoogde zonnepark aan de Zuidgeest heeft een oppervlak van 4 hectare, waarop ongeveer16.000 panelen kunnen staan met een vermogen goed voor 1500 huishoudens. Na 25 jaar worden de zonnepanelen weer verwijderd.

SPG heeft in 2019 aan direct omwonenden brieven verstuurd met daarbij een uitnodiging voor, indien gewenst, een persoonlijke afspraak. SPG heeft hierna verschillende direct omwonenden een informatief bezoek gebracht. Naderhand hebben er gesprekken plaats gevonden met SGP en het Bewonerscomité Heimolen, Brabants Landschap, Energie Cooperatie Bergen op Zoom, TNO en lokale bedrijven in de omgeving van Zuidgeest en Heimolen. De vergunningsprocedure bevindt zich nu in de laatste fase. Met de gemeente worden nog gesprekken gevoerd om de laatste details uit te werken. Daarna komt de vergunning ter inzage te liggen.